OPREZ: Cinični ste, evo kako time narušavate zdravlje

žena

Zdravlje mozga i razvoj nekih neuroloških oboljenja i cinizam su najverojatnije povezani, kažu rezultati nove studije University of Eastern u Finskoj.

Naime, istraživači su tražili povezanost između “uverenja kako su drugi uglavnom motivisani sebičnim razlozima” i rizika od razvoja demencije.

Neurološka studija je uključivala 1.449 ispitanika na kojima su sprovedeni testovi za demenciju, a trebali su i da odgovare na pitanja o nivou cinizma.

Ispitanici su trebali da odrede nivo slaganja sa tvrdnjama poput “Najsigurnije je ne verovati nikome”, ili “Mislim da bi većina ljudi lagala kako bi napredovala”.

Naučnici su otkrili kako najciničniji ispitanici imaju 2,54 puta veći rizik da razviju senilnost odnosno demenciju, za razliku od najmanje kritičnih ispitanika. Povezanost cinizma i demencije je još više rasla i jačala kada su se uzeli i drugi faktori u obzir, poput životnog stila, socioekonomskog statusa i opšteg zdravlja.

U istraživanje, naravno, nisu bili uključeni ljudi koji već imaju dijagnozu demencije, ali kako je to bolest koja se razvija ne može sa sigurnošću reći da li je neko od ispitanika već imao rani oblik demencije pa je to uticalo na odgovore.

U ranijim istraživanjima cinizam se povezuje i sa drugim zdravstvenim problemima, posebno sa bolestima srca.

Written by zenskisalon